2010-2020 Yılları Arası Ulusal ve Uluslararası Yüzme ve Performans Alanında Yapılmış Akademik Çalışmaların İncelenmesi

Yüzme: sürat, ritim, esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk, üst düzey aerobik ve anaerobik dayanıklılık gibi teknik beceri ve sportif performans gibi etmenleri içerisinde bulunduran bir spor branşıdır. (Tüzen, Müniroğlu, & Tanılhan, 2005). Yapılan tanımlamadan anlaşıldığı üzere yüzme branşı; su direncine karşı koyması ve vücudun bütün kaslarının kullanılması ile kondisyon ve kuvvet gibi faktörlere önemli katkı sağlamaktadır. (Bozdoğan A. , 2003).

Yüzmede serbest(krawl), sırt, kelebek ve kurbağalama yüzme olmak üzere 4 stil bulunmakta ve yüzme müsabakalarında en hızlı yüzülen stil serbest(krawl) stil olarak kabul görmektedir. Yüzülen mesafe 50 metre ve 1500 metre arasında değişmekte ve bunlardan kısa mesafe (sprint)50 ila 100 metre, orta mesafe 200 metre ve uzun mesafe ise 400 ila 1500 metreden oluşmaktadır. (Aspenes & Karlsen, 2012).Yüzmenin insan hayatında inkar edilemez boyutta bir önemi bulunmaktadır. Bu ifade, spor yapmanın yanı sıra kuvvet kazanma ve devamlılığı korumak kaydıyla vücut proporsiyonunun düzgün gelişimi durumları ile desteklenebilir. (Baydemir, Selçuk, & Aksoy, 2019).

Sporda başarılı olabilmek için dayanıklılık, kuvvet ve sürat sporcuda bulunması gereken 3 temel özelliktir. (Özçaldıran, Durmaz, & Doğan, 1998).Sportif yüzme performansının günden güne geliştiği bilinmekte ve bu gelişmelere katkı sağlayan en önemli sebepler arasında üst düzeyde yapılan kulaç tekniği, antrenman programlarının ileri düzey olması ve yapılan yetenekli sporcu seçim faaliyetlerinin profesyonelce yürütülmesidir (Arellano, Brown, Cappaert, & Nelson) .

Yüksek performans sergilemesi beklenen sporcunun motorik , biyomekanik, fizyolojik ve antropometrik özelliklerinin gelişiminin iyi olması gerekmektedir. (Baydemir, Selçuk, & Aksoy, 2019) Ve bu durum dahilinde sporcunun performansını etkileyen diğer sebepler arasında beslenme stili ve mental sağlığının durumu da yer almaktadır. (Bozdoğan & Özüak, 2003).Motorik yetilerin şekillenmesi olarak bilinen sportif performans karmaşık bir yapısı olması nedeni ile kendine ait yöntem ve tekniklerin bilinmesi ve kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır (Günay & Yüce, 2008).

Her sistemin gelişimi için farklı metot ve yöntem izlenir. Bu değişik metot ve yöntemler içinde bulunduğumuz zaman içerisinde değişik varyasyonlarda hız-güç antrenmanları ve dayanıklılık ve direnç antrenmanları olarak yaptırılmalıdır. (Coulson, 2002)

 

 

Fatih Özgül
Doçent, Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

GÖZDE KELEŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı