Serbest yüzme, bilinen en hızlı ve en etkili yüzme tekniğidir. Bu sebeple, yarışlarda en çok bu teknik ile müsabakalar düzenlenmektedir. Bir bakıma da öğrenmesi, diğer yüzme branşlarına oranla daha kolay olandır.

Serbest Yüzme Tekniği Nasıl Uygulanır?

Bu teknik, yüzükoyun suda uzanmak suretiyle uygulanır. Kolların birbirini takip eden dairesel hareketleri ve ayak vuruşları (flutter kick) ile suda iler doğru ilerlenir. Hareket kolun omuz hizasından suya girmesi ile başlar. Yüksek dirsek tekniği ile ön kol tarafından yakalan su, arkaya doğru itilerek suda ileri doğru bir ilerleyiş kaydedilir. Hareketin rahat yapılabilmesi açısında, omuzların rotasyon yapması ( yani bir omuzun suya girip çıkması ) gerekmektedir.

Bu teknikte, bacaklar (dizler hafif kırılarak) aşağı yukarı hareket ederler. Ayak parmak uçları, havuzun gerisini göstermelidir. Ayak vuruşu serbest yüzmede ilerlemeye oldukça yardımcı olmaktadır.

Serbest Yüzerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • 1- Başınız, omurga hizasında düz ve normal durmalıdır. Gözleriniz, havuzun dibine bakmalıdır.
  • 2- Kollar omuz hizasından suya girmeli ve uzanmalıdır. Avuç içleri, havuzun dibine bakmalıdır.
  • 3- Bacak hareketi kalçadan başlamak üzere, aşağı ve yukarı hareket etmelidir.(Flutter Kick)
  • 4- Ön kol ve bilekler kırılmadan yakalan su (yüksek dirsek tekniği), çekilerek geriye doğru itilmelidir.
  • 5- Suyu çekerken ve iterken, ön kol ve avuç içi havuzun gerisine bakmalıdır.
  • 6- Suyu geriye doğru çekerken vücut, sudaki kolun olduğu yöne doğru hafifçe döndürülmelidir.
  • 7- Kolun en son safhasın olan, sudan çıkış anında, elimiz baldır hizasından sudan dışarı çıkmalıdır.
  • 8- Vücudun dönmesi esnasında yandan nefes alınabilir
  • 9- Kolun dışarıdan gelmesi fazı, kolun dinlenme safhasıdır.

Serbest yüzme tekniğini nasıl öğrenebilirim ?

Serbest stili öğrenmek çeşitli nedenlerden dolayı zordur. Yüzünüz vuruş döngüsünün büyük kısmına batmış ve nefes almak için yanınıza dönmelisiniz. Kollarınız ve bacaklarınız değişen hareketler yürütürler. Bu nedenle vuruşun tüm bu farklı yönlerini doğru ve eşzamanlı olarak uygulamanız gerekiyor.

Bu tekniği hızlı öğrenmenin yolu, profesyonel bir yardım almaktan geçmektedir. Bu konuda Horizon Yüzme Kulübü olarak siz değerli yüzme severlerin hizmenizdeyiz.